Viac dealovpre investorov

Cieľom DEALock-u je zjednodušiť a zrýchliť proces
získavania leadov a atraktívnych investičných príležitostí.

Mám záujem o členstvo

Prínosy pre investorov

Nižšie náklady

On-line prístup k príležitostiam, poradcom, ostatným investorom a tipérom.

Úspora času

Automatický matching. Štruktorované informácie. Rýchle "go/no-go" rozhodnutia.

Viac príležitostí

Prezentačný priestor v M&A komunite. Dosah na regióny aj cezhraničné príležitosti.

Proprietárne dealy

Prepojenie so sieťou poradcov a tipérov, ktorý majú dôveru a dlhoročné vzťahy s majiteľmi firiem.

Investori

Čo Vám prinesie DEALock ?

DEALock umožňuje akcelerovať deal-flow na základe investorom zvolených investičných kritérií. Filtruje príležitosti tak, aby sa investičný manažér zapodieval len preň relevantnými dealmi a zvyšuje dosah investora na regióny ako aj cross-border príležitosti. Vďaka vlastnému DEALock networku má vyššiu šancu na proprietárny deal. Naopak v exit fáze fondu má investor prezentačný priestor pred širokou komunitou M&A profesionálov, zvyšujúci pravdepodobnosť nájsť strategického investora.

Automatizovaný sourcing príležitostí a presun komunikácie do on-line prostredia zároveň šetrí investorom čas a náklady.

Výsledkom je, že investori majú s DEALock-om prístup k väčšiemu množstvu pre nich relevantných investičných príležitostí a vyššiu šancu na úspešný exit.