Jednoduchonájdite záujemcu o Vašu firmu

Cieľom DEALock-u je zjednodušiť, zrýchliť a zlacniť proces
prepojenia predávajúcich a kupujúcich.

Mám záujem o členstvo

Prínosy pre majiteľov

Nájdenie kupujúceho

Priamy prístup ku komunite investorov, poradcov a tipérov.

Nižšie náklady

Násobne nižšie náklady na predaj firmy. Úspora v tisícoch EUR.

Zvýšenie ceny

Viac záujemcov, poradenstvo od členov DEALock komunity.

Najatie poradcu

List recenzovaných a verfikovaných finančných a právnych poradcov.

Majitelia predávajúci svoju firmu

Čo Vám prinesie DEALock ?

DEALock zjednodušuje majiteľom firiem nájsť záujemcu o kúpu firmy a to aj pri zachovaní aboslútnej diskrétnosti. Zatiaľ čo majiteľ má možnosť prezentovať svoju firmu pred celou DEALock komunitou, nemusí tak urobiť. Pomocou automatického párovania strategickým investorom, zdieľania len vybraným finančným investorom na základe ich investičných kritérií alebo poradcom na základe ich hodnotení má majiteľ možnosť firmy priestor nájsť tú správnu osobu, ktorej svoje podnikanie predá.

Zdieľanie príležitosti len relevantným záujemcom zabezpečené aj automatickým „buy/sell“ párovacím algoritmom.

Výsledkom je, že predávajúci majú s DEALock-om viac záujemcov, nižšie náklady na poradcov a šancu na dosiahnutie vyššej kúpnej ceny.