Výmena ističa

E-žiadosti

Elektrická energia

Error: Contact form not found.

Žiadosť výmenu ističa


Žiadosť o preskúšanie alebo výmenu meradla

E-žiadosti

Elektrická energia / Plyn

Error: Contact form not found.

Žiadosť o preskúšanie či výmenu meradla


Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu

E-žiadosti

Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu

Error: Contact form not found.

Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu


Reklamácia

E-žiadosti

REKLAMÁCIA

Error: Contact form not found.

Podanie reklamácie


Žiadosť o mimoriadny odpočet

E-žiadosti

Elektrická energia

Error: Contact form not found.

Žiadosť mimoriadny odpočet


Žiadosť o zmenu RK / MRK

E-žiadosti

Elektrická energia

Error: Contact form not found.

Žiadosť o zmenu RK/MRK


Žiadosť o zmenu pripojenia

E-žiadosti

Elektrická energia

Error: Contact form not found.

Žiadosť o zmenu pripojenia


Žiadosť o nové pripojenie

E-žiadosti

Elektrická energia

Error: Contact form not found.

Žiadosť o nové pripojenie